• image

    Nước Lào muôn năm

    Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN