• image

    Đánh giặc tăng gia

    Sáng tác: Văn Cận Trình bày: Văn Hanh - Tuyết Thanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN