• image

    Hành khúc Công an nhân dân

    Sáng tác: Các Lam Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN