• image

    Bài ca xây dựng

    Thanh Phúc

    Sáng tác: Nhạc sỹ Thanh Phúc