• image

    Đất mỏ anh hùng

    Sáng tác: Xuân Giao Trình bày: Văn Hanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN