• image

    Nhịp cầu âm thanh giao duyên

    Sáng tác: Dân Huyền Trình bày: Thúy Lan - Huy Hùng - Hợp ca nam nữ Đài TNVN