Nghe trực tiếp Văn hóa - Xã hội

Nhà nghiên cứu Nguyên An: "Văn học thiếu nhi không nhạt đâu"
Theo Nhà nghiên cứu Văn học Nguyên An, thơ văn của Cao Xuân Sơn, Nguyễn Nhật Ánh, Phong Điệp, Nguyễn Quang Thiều đã có phong vị và giọng điệu khác nhiên tươi mởn của tuổi thiếu thời, mà cũng trầm tư cả nghĩ nữa. Ấy là chưa kể đến những tác giả sớm thành danh với văn học thiếu nhi gần đây như Nguyễn Ngọc Thuần…