• image

    Cả nước đi tiếp con đường Hồ Chí Minh

    Trần Khánh

    Sáng tác: Nhạc sĩ Trần Khánh