• image

    Dâng lên Đảng một mùa lúa tốt

    Sáng tác: Cầm Phong Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN