Nghe trực tiếp Hà Nội ngàn năm

Hà Nội ngàn năm

Làng nghề Hà Nội khôi phục sản xuất sau dịch Covid-19
Chính sức ép của bối cảnh mới có thể sẽ là đòn bẩy cho sự chuyển biến tích cực của các làng nghề, đặc biệt là chủ động thay đổi để thích nghi với tình hình mới.