Nghe trực tiếp Hương vị quê nhà

Hương vị quê nhà

Về cồn An Lộc săn cá bông lau sông Hậu
Những người làm nghề lưới cá bông lau ở đây, tùy theo con nước, mỗi ngày có thể thả lưới hai đến bốn lượt.