• image

    Biết ơn cụ Hồ Chí Minh

    Lưu Bách Thụ

    Sáng tác: Nhạc sĩ Lưu Bách Thụ