Lật tẩy lý do có người rất nhiệt tình khi yêu, bảo công khai người ấy thì im bặt
Có rất nhiều lý do dẫn đến việc một người quyết định giấu danh tính người yêu, bao gồm việc xuất phát từ dụng ý tốt lẫn xấu.