• image

    Khúc hồi âm

    Sáng tác: Cầm Phong Thơ: Võ Văn Trực Trình bày: Hữu Nội - Hợp ca nam nữ Đài TNVN