• image

    Hát về người đại tướng của nhân dân

    Sáng tác: Lê Gia Hiếu Thơ: Tống Minh Lung Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN