Mỹ thay đổi hải trình vào Biển Đông, Trung Quốc đau đầu đối phó
Các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ không chỉ gia tăng các chuyến đi qua Biển Đông mà hải trình, hình thức diễn tập của các nhóm tàu này cũng phức tạp, khó đoán hơn.