Công trình tôn giáo Châu Âu: Nét đẹp kiến trúc và tín ngưỡng
Tại Châu Âu, lịch sử kiến trúc nổi tiếng với các trường phái như Roman, Gothic, Phục Hưng, Baroque,… Đó là những nét nghệ thuật kiến trúc tiêu biểu thể hiện phong cách của từng thời đại ở châu Âu. Các công trình đồ sộ mang đậm lối kiến trúc này vẫn đứng vững trước biết bao sóng gió cho đến ngày nay.