• image

    Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh

    Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN