Nghe trực tiếp Thế giới

Tương lai bất định của người tị nạn Ukraine ở nước ngoài
Các nhà lãnh đạo phương Tây liên tục tuyên bố sẵn sàng viện trợ quân sự cho Kiev, nhưng những cam kết hỗ trợ người tị nạn Ukraine không còn được nhắc đến nhiều như khi cuộc xung đột mới bùng phát hồi đầu năm nay.