• image

    Có chúng tôi sẵn sàng

    Sáng tác: Vĩnh Cát Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN