• image

    Hà Nội - Điện Biên Phủ

    Sáng tác: Phạm Tuyên Trình bày: Trần Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN