Đôi bạn thân "phù phép" đất hoang thành trang trại hữu cơ
VOVLIVE - Họ đã mua một trang trại bỏ hoang rộng 3,5 ha và trồng rất nhiều thực phẩm hữu cơ. Đôi bạn thân xem đây là trải nghiệm tuyệt vời.