Chỉ sau một bữa rượu, chồng và anh trai tôi cạch mặt nhau
Chồng và anh trai tôi vốn là bạn thân từ hồi đại học. Thế mà chỉ sau một bữa rượu, hai người lại cạch mặt nhau.