• image

    Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội

    Sáng tác: Đặng Nhất Mai Trình bày: Việt Hoàn - Hợp ca nam nữ Đài TNVN