• image

    Ánh sáng Lê - nin

    Nguyễn Văn Quỳ

    Tác giả: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ