Tắm trong bao nhiêu phút được coi là quá lâu, hại da và sức khỏe?
VOVLIVE - Tắm quá lâu là một trong những sai lầm hay gặp, cùng những sai lầm khác như dùng quá nhiều sữa tắm, bông tắm quá ướt...; nhưng tắm mấy phút thì được coi là lâu?