• image

    Hát về Kiên Giang

    Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN