• image

    Bão nổi lên rồi

    Trọng Bằng

    Sáng tác: Nhạc sĩ Trọng Bằng