• image

    Chào những công trình mới

    Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Cường Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN