• image

    Giải phóng miền Nam

    Sáng tác: Huỳnh Minh Siêng (1961) Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN