• image

    Đất nước hành quân

    Sáng tác: Trọng Thủy Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN