Uy quyền thầy cúng người Dao
VOVLIVE - Trong cộng đồng người Dao, những người làm thầy cúng được đánh giá là những người quan trọng nhất cộng đồng, được dân làng kính trọng, có phần e sợ.