• image

    Đất nước đẹp giàu đâu cũng quê hương

    Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Tuyết Nhung - Ngọc Tân - Hợp ca nam nữ Đài TNVN