• image

    Bác Hồ một tình yêu bao la

    Thuận Yến

    Sáng tác: Nhạc sĩ Thuận Yến