• image

    Cờ Việt Minh

    Sáng tác: Vương Gia Khương Trình bày: Trần Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN