• image

    Lời Tổ quốc

    Sáng tác: Tô Hải Trình bày: Văn Hanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN