• image

    Bài ca ngày hội khỏe

    Phạm Tuyên

    Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên