• image

    Cùng nhau đi hồng binh

    Sáng tác: Đinh Nhu Trình bày: Trần Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN