• image

    Hành khúc thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

    Sáng tác: Văn Dung Trình bày: Hữu Nội - Đăng Khoa - Hợp ca nam nữ Đài TNVN