• image

    Các anh về giữa Huế thân yêu

    Vũ Thanh

    Sáng tác: Nhạc sĩ Vũ Thanh