Nghe trực tiếp VOV GT HN Nghe trực tiếp VOV GT HCM

Phát triển 'nóng' và nguy cơ thiếu bền vững của đô thị biển Việt Nam 
Những năm gần đây, ngành du lịch tại một số thành phố, đô thị ven biển của Việt Nam đã phát triển mạnh, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, còn thiếu sự kiểm soát nên tại nhiều nơi đã xảy ra hiện tượng xây dựng quá tải, phá vỡ sinh thái ven biển, ô nhiễm môi trường...