Quảng Ngãi vẫn còn loay hoay trong việc định vị thương hiệu du lịch
Tỉnh Quảng Ngãi hiện có nhiều di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên việc quản lý, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh để thu hút khách du lịch, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.