Mãn nhãn với hàng trăm đèn lồng khổng lồ tại Lễ hội Thành Tuyên 2023
Sau gần 20 năm không ngừng đổi mới, sáng tạo, duy trì và phát triển, đến nay, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành sự kiện văn hóa nổi bật, sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có tại Tuyên Quang.