Người dân về Ninh Bình dịp Tết Nhâm Dần cần những điều kiện gì?
Sở Y tế tỉnh Ninh Bình giải thích rõ các điều kiện cần khi người dân các địa phương đi về tỉnh Ninh Bình và những trường hợp người Ninh Bình từ vùng dịch trở về quê trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.