Hà Nội bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt
Sáng 21/5, BHXH Hà Nội chính thức triển khai các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.