• image

    Hoan hô Mặt trận giải phóng miền Nam

    Trình bày: Văn Hanh - Tuyết Nhung - Hợp ca nam nữ Đài TNVN