• image

    Hà nội đi lên trong mùa thu dựng nước

    Sáng tác: Hồ Bắc Trình bày: Tuyết Thanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN