• image

    Bốn mươi thế kỷ cùng ra trận

    Hồng Đăng

    Sáng tác: Nhạc sĩ Hồng Đăng