Nghe trực tiếp Tạp chí văn nghệ

Tạp chí văn nghệ

TS Phạm Văn Tình: Độc đáo văn nghệ dân gian trong phòng chống dịch Covid 19
Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, có một điều khá thú vị đã diễn ra trong sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại Việt Nam, đó là bên cạnh các phương tiện truyền thông thì các loại hình văn học nghệ thuật, trong đó có văn nghệ dân gian đã tham gia vào chiến dịch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh một cách tích cực với tất cả sự độc đáo trong đặc trưng cơ bản của nó.