UBND thành phố Hà Nội

Hà Nội tích cực xây dựng nông thôn mới:“Làm đâu, chắc đó, do nhân dân làm chủ”
VOVLIVE - Với phương châm “Làm đâu, chắc đó, do nhân dân làm chủ”, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Hà Nội vẫn đạt được những kết quả đáng mong đợi, đáp ứng nguyện vọng của người dân.