UBND thành phố Hà Nội

Du lịch Hà Nội nỗ lực đón 22 triệu khách trong năm 2023
Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2022, thành phố đón 18,7 triệu lượt khách du lịch. Năm 2023, ngành Du lịch Thủ đô đặt chỉ tiêu, phấn đấu đón được 22 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,6% so với năm 2022.