UBND thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phục vụ bầu cử tại Đống Đa
Theo Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, quận Đống Đa đã có tinh thần chủ động, quyết tâm cao để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng; đúng tiến độ, và đặc biệt quan trọng là đúng pháp luật.