• image

    Nhân dân Việt Lào là anh em

    Sáng tác: Văn Ký Trình bày: Hợp ca nam nữ Đài TNVN