• image

    Cây lúa Quảng Bình, cây súng Quảng Bình

    Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Trình bày: Tuyết Thanh - Doãn Thịnh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN