• image

    Hát về Hà Nội

    Sáng tác: Phạm Tuyên Trình bày: Doãn Thịnh - Kim Oanh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN